Отдел организации ветеринарного дела

назад

Ветеринария эшен оештыру бүлегенең функцияләре һәм бурычлары:

- Баш ветеринария идарәсе аппараты эшчәнлеген оештыру ягыннан тәэмин итү;                   

- үзләренә йөкләнгән бурычларны гамәлгә ашыру максатларында Татарстан Республикасы Баш ветеринария идарәсенең структур бүлекчәләре һәм Баш ветеринария идарәсенә караган дәүләт ветеринария учреждениеләре арасында хезмәттәшлекне оештыру ягыннан тәэмин итү;

- Татарстан Республикасы Баш ветеринария идарәсенең Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары белән хезмәттәшлеген оештыру ягыннан тәэмин итү;

- Баш ветеринария идарәсе начальнигы карарларын үтәүне оештыру;

- Баш ветеринария идарәсенең структур бүлекчәләре һәм ведомство карамагындагы оешмалар алдында куелган бурычларны үтәүне контрольдә тоту;

- Баш ветеринария идарәсе архивының эшен оештыру;

- Баш ветеринария идарәсе тарафыннан оештырыла торган киңәшмәләр, конференцияләр, коллегияләр һәм түгәрәк өстәлләр оештыру һәм үткәрү;

- документлар белән тәэмин итүнең дәүләт системасы таләпләре һәм дәүләт стандартлары нигезендә Баш ветеринария идарәсендә документлар белән эшләүне оештыру;

- Баш ветеринария идарәсендә гражданнарны шәхси кабул итүне оештыру;

- гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләүне оештыру;

- Баш ветеринария идарәсенең рәсми сайтын актуаль халәттә тәэмин итү;

- Баш ветеринария идарәсендә мәгълүматны техник яклауны тәэмин итү;

- массакүләм мәгълүмат чаралары белән хезмәттәшлек итү, Татарстан Республикасы дәүләт ветеринария хезмәте эшчәнлеге буенча пресс-релизлар әзерләү;

- «ВетИС " ветеринария өлкәсендә дәүләт мәгълүмат системасында Татарстан Республикасы дәүләт ветеринария хезмәте эшен оештыру»;

- «ВетИС» ветеринария өлкәсендә юридик затларны һәм шәхси эшмәкәрләрне теркәү һәм «Меркурий " Федераль дәүләт мәгълүмат системасына керү мөмкинлеген бирү»;

Отдел организации ветеринарного дела
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
221-77-44
Email:
Һадиева Гөлия Рөстәм кызы
Телефон:
221-77-47
Email:
Телефон:
221-77-44
Email:
1 разрядлы белгеч
Телефон:
221-75-91
Email:
1 разрядлы белгеч
Телефон:
221-75-91
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International