Отдел бухгалтерского учета и отчетности, экономического планирования и государственного заказа

назад

Бухгалтерлык исәбе һәм хисаплылык, икътисадый планлаштыру һәм дәүләт заказы бүлегенең функцияләре һәм бурычлары:

- матди, хезмәт һәм финанс ресурсларыннан нәтиҗәле файдалануны контрольдә тоту, учреждение милкенең сакланышын контрольдә тоту;

- учреждениенең хуҗалык эшчәнлегенең тискәре нәтиҗәләрен булдырмау һәм аның финанс тотрыклылыгын тәэмин итүнең хуҗалык эчендәге резервларын ачыклау;

- финанс-хуҗалык эшчәнлеге планының үтәлешен тәэмин итү һәм аның үтәлеше нәтиҗәләре буенча хисап бирү;

- финанс чараларына ихтыяҗны исәпләү, бюджет ассигнованиеләре лимитларында, бюджет язмасын планлаштыру, керемнәр һәм чыгымнар сметасын булдыру, бюджет йөкләмәләре лимитларын Формалаштыру һәм бюджет билгеләнешләренә җиткерү, киләсе елга касса планын җиткерү, дәүләт бюджет учреждениеләренең керем һәм чыгымнары сметаларын раслау;

- ФОТ ведомство буйсынуындагы учреждениеләргә җиткерү һәм штат расписаниеләренә үзгәрешләр кертү, килештерү һәм формалаштыру ; ;

- расланган план-графикка гаризалар кертү;

- электрон кибеттә гаризаларны формалаштыру, ЕП ЕИС белән сатып алулар үткәрү турында хәбәр урнаштыру, контрактларны Гомумроссия рәсми сайтында теркәү, ЕП ФО белән контракт төзү турында хисаплар әзерләү;

- куелган товарларны, эшләрне һәм хезмәтләрне кабул итү;

- экспертиза, контрактларның үтәлеше турында мәгълүматлар, түләү документлары, контрактларның үтәлеше турында хисаплар әзерләү;

- СЗ формалаштыру, НМЦК исәпләү объектларын ЭМ сатып алу.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности, экономического планирования и государственного заказа
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
221-77-52
Email:
Бүлек башлыгының урынбасары
Телефон:
221-77 45
Email:
Бүлек җитәкчесе урынбасары
Телефон:
221-75-92
Email:
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
221-75-92
Email:
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
221-77-52
Email:
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
221-75-92
Email:
1 разрядлы белгеч
Телефон:
221-77-52
Email:
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
221-77-45
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International