Отдел кадров и государственной службы

назад

Кадрлар һәм дәүләт хезмәте бүлегенең функцияләре һәм бурычлары:
- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Баш ветеринария идарәсендә граждан хезмәтенә керү, аны үтү һәм эштән азат итү мәсьәләләре буенча эшне оештыра;
- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Баш ветеринария идарәсендә Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларын биләү өчен кадрлар составын формалаштыру;
- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Баш ветеринария идарәсенең штат структурасын формалаштыру һәм камилләштерү һәм оештыру-штат чараларын үткәрү буенча чаралар әзерләү;
- дәүләт хезмәтенең вакантлы вазыйфаларын биләүгә конкурслар үткәрүне оештыру (шул исәптән конкурс комиссиясе составы, аның эш вакыты һәм тәртибе буенча тәкъдимнәр әзерләү) һәм Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләрен Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Баш ветеринария идарәсенең кадрлар резервына кертү;
- дәүләт хезмәткәрләренең этик нормаларны һәм һөнәри хезмәт эшчәнлеген лаеклы башкару өчен хезмәттәге үз-үзләрен тоту кагыйдәләрен үтәүгә ярдәм итүгә юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыру;
- дәүләт хезмәткәрләрен аттестацияләүне һәм квалификация имтиханнарын үткәрүне оештыру, шул исәптән аттестация комиссиясе составы, аның эш вакыты һәм тәртибе буенча тәкъдимнәр әзерләү;
- баш идарәнең дәүләт хезмәткәрләренең һөнәри үсеше буенча чаралар оештыру (чаралар оештыру планы нигезендә), шул исәптән өстәмә һөнәри белем бирү һәм аларның һөнәри үсеше буенча башка чаралар оештыру;
- дәүләт хезмәтенә кергәндә граждан тарафыннан тапшырылган персональ мәгълүматларның һәм башка белешмәләрнең дөреслеген тикшерүне оештыру, шулай ук дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләргә билгеләнгән рәвештәге рөхсәтне рәсмиләштерү;
- хезмәт тикшерүләре үткәрүне оештыру;
- дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең хезмәттә үз-үзен тотуга куелган таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын тәртипкә салу буенча Баш идарә комиссиясе эшчәнлеген тәэмин итү;
- керемнәр, милек һәм милек характерындагы йөкләмәләр турында, шулай ук дәүләт хезмәткәрләре тарафыннан дәүләт граждан хезмәте турында законнарда һәм башка федераль законнарда билгеләнгән тыюларны, чикләүләрне һәм бурычларны үтәүне тикшерүне оештыру;
- ведомство буйсынуындагы учреждение җитәкчесе вазыйфасына билгеләнүгә, аны бүләкләү һәм дисциплинар җәза куллануга, шулай ук биләп торган вазыйфасыннан азат итүгә бәйле баш идарәнең боерыклары проектларын әзерләүне тәэмин итә;
- хезмәт килешүләре, ведомство карамагындагы учреждениеләр җитәкчеләре белән өстәмә килешүләр төзи;
- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Баш ветеринария идарәсенә караган дәүләт һәм ведомство бүләкләре белән бүләкләү турындагы үтенечнамәләрне исәпкә алуны һәм анализлауны оештыра.

Отдел кадров и государственной службы
Телефон:
221-76-88 (7240)
Email:
Төп киңәшче
Телефон:
221-76-88 доб 7240
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования